Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, hiệu chuẩn duy trì độ chính xác thiết bị đo lường

Công ty TNHH Đo lường và Tự động cung cấp các dịch vụ sau bán hàng:

1.Sửa chữa đáp ứng kịp thời phục vụ thí nghiệm, sản xuất

+ Sửa chữa thay thế các cơ cấu cơ khí...
+ Sửa chữa bo mạch điều khiển trung tâm...
+ Sửa chữa thay thế bộ điều khiển động cơ, biến tấn...
+ Kiểm tra, hiệu chuẩn lại kết quả sau khi sửa chữa, thay thế thiết bị.
+ Bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng.

2. Dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị đo lường định kỳ

+ Bảo dưỡng định kỳ thiết bị đo lường đảm bảo hoạt động ổn định, ngăn ngừa hư hỏng, sai lổi của thiết bị.
+ Hiệu chuẩn định kỳ các thông số đo lường đảm bảo duy trì độ chính xác thiết bị.

3. Dịch vụ phân tích đánh giá hệ thống đo lường, quản lý chất lượng

+ Tính toán độ chính xác của phép thử, độ lặp lại, độ tái lặp, độ tin cậy, ...
+ Phân tích đánh giá chỉ số năng lực quá trình, xu hướng phân bố kết quả sai lệch quá trình.
+ Hướng dẫn sử dụng công cụ phân tích thông kế trong kiểm soát quá trình, quản lý chất lượng kết quả thí nghiệm
+ Hướng dẫn tính toán độ không đảm bảo đo của phép đo lường.

Một số hình ảnh dịch vụ tham khảo